PRIVACY POLICY

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vandersterre houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Vandersterre zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wat betekent dit voor jouw sollicitatie?

Wanneer jij solliciteert, verstrekken wij geen persoonsgegevens van jou aan derden. Alle persoonsgegevens die je invoert via deze website, worden volgens de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.

In het sollicitatie formulier vragen wij jou om de volgende gegevens: jouw voor-en achternaam, een telefoonnummer, jouw e-mailadres en jouw geboortedatum. Daarnaast vragen wij jou om jouw CV te uploaden en er is een mogelijkheid tot het bijvoegen van een motivatie. Al deze gegevens gebruiken wij om te kunnen beoordelen of je aan alle criteria voldoet en kunt deelnemen aan onze selectieprocedure.

Privacy akkoord

Als je solliciteert, dien je akkoord te gaan met ons privacy beleid. Wij hanteren een bewaartermijn van 6 maanden. Het is altijd mogelijk om eerder je gegevens te laten verwijderen, dit kan je doen door een e-mail te sturen of te bellen naar 0172 606111. Wij zullen dan direct jouw gegevens verwijderen.

Ons systeem is beveiligd om diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Ons informatie uitwisseling met de website gebeurt daarom ook beveiligd en versleuteld. Een verzoek tot inzage in de jouw persoonsgegevens is altijd mogelijk. Dit kan na sollicitatie per e-mail: info@vandersterre.nl of per telefoon: 0172 606111

Dit privacy beleid is opgesteld op 30 januari 2019. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Deze verklaring kun je altijd raadplegen, zodat je van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.